Kjøpsvilkår

Vilkår for kursprogrammer fra Improving Lives Drift AS
Vi ønsker å gjøre det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp av våre produkter. Vi tilbyr 14 dagers fornøyd garanti. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist og garanti

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato og tidspunkt. Kun gyldig ved skriftlig bekreftelse via epost [email protected]    

Obs. Ved kjøp etter stenging vil angrerett påløpe fra stengedagen kl 22.

14 dagers åpent kjøp gjelder ikke ved rabatt til tidligere kunder som allerede har testet kurset.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort eller via Klarna. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe, Klarna, Kajabi og Vipps. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Body love-Academy koster 6997,- med mulighet for delbetaling på 1755,- over fire måneder, eller å velge egen delbetaling via Klarna. Delbetaling er ikke et abonnement og kan ikke sies opp.

Dersom en delbetaling ikke går gjennom etter avtale vil vi ta kontakt med den det gjelder for å løse dette. Om dette ikke blir fulgt opp etter avtale så vil saken sendes videre til inkasso via Kravia. 

Levering

Kursene har en fast oppstartsdato som bli oppgitt før bestilling både på salgssiden, i markedsføring og på epost. Kunden får tilgang til sin egen innlogg til nettsiden der kurset ligger, og kurset åpner ved felles oppstart. Kunden har deretter tilgang til Body Love-Academy-portalen 1 år etter oppstartsdato. Det er oppfølging i FB-gruppen i 12 uker, og den arkiveres etter 4 måneder.

Partene

Selger er Improving Lives Drift AS, [email protected], Org nr 929 720 059.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.


Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett Improving Lives Drift AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i din kursperiode - som p.t. er 1 år fra kjøpsdato. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i  kurssportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser.

Medisinsk ansvarsfraskrivning

Kursleder er ikke lege/helsepersonell og er ikke ansvarlig for din helse under kurset. Informasjonen som er gitt i kurset skal ikke erstatte medisinsk behandling. Dette kurset kan heller ikke brukes som erstatning for annen behandling for deg som har en spiseforstyrrelse. Da anbefales det å ta kontakt med legen din eller https://nettros.no/ for videre hjelp. 

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon om ditt liv og din helse. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til Body Love-Academy (BLA) medlemmene og Improving Lives Teamet.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Improving Lives Drift AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier for resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse
Improving Lives Drift AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder for én deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Improving Lives Drift AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre BLA deltagere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur/konfliktsløsning 
Er Improving Lives Drift AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Improving Lives Drift AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontaktpersoner for Improving Lives Drift AS er som følger:

Torunn Ytrehus
E-post: [email protected] 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.